Випробувальна лабораторія

Якість, на яку ви можете покластися! Для забезпечення вимог ISO/IEC 17043 Conformity assessment. General requirements for the competence of proficiency testing providers відповідно до стандарту ISO/IEC 17025 щодо надання випробувальним лабораторіям зразків із присвоєним значенням та забезпечення неупередженості та конфіденційності ми маємо у своєму складі випробувальну лабораторію. Ми є одним з небагатьох провайдерів перевірки кваліфікації, що має у своєму складі випробувальну лабораторію із широкими випробувальними можливостями. Сфера лабораторної діяльності включає випробування агропродукції, харчової продукції, сировини, продуктів їх переробки та супутніх матеріалів, вод та ґрунтів; випробування нафти, продуктів нафтопереробляння, альтернативних видів палив та додатків (присадок) до них і супутніх продуктів; газу вуглеводневого скрапленого; сплавів, металів та мінералів, добрив, тощо за фізико-хімічними показниками.

Методи випробувань за стандартами. Визнана гарантія якості

anastasia-nelen-8JKNDO0Jtcc-unsplash (1)

Наявність випробувальної лабораторії у складі ТОВ “ЦМіЛС” означає перш за все одне: впевненість. Наша стала професійна дозволяє вам покластися на високі стандарти, відмінний сервіс та гарантовані стандарти якості. Як ваш партнер, ми супроводжуємо вас під час розробки та впровадження інновацій, разом з вами ми забезпечуємо якість продукту з самого початку та, при необхідності, протягом усього життєвого циклу продукту. Ми перевіряємо вашу продукцію об’єктивно, використовуючи методи випробувань відповідно до державних, міжнародних стандартів та власних розроблених методик вимірювань та випробувань. Оскільки методи випробувань визнані на міжнародному рівні та співставні, ви в той же час уникаєте витрат на численні додаткові оцінки відповідності.

Випробувальна лабораторія сертифікована щодо відповідності керування процесами вимірювання та метрологічного підтверджування придатності вимірювального обладнання, яке використовують для підтримання і демонстрування відповідності метрологічним вимогам згідно ДСТУ ISO 10012:2005 (ISO 10012:2003, IDT) Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання. Відбувається процес підготовки до акредитації в НААУ згідно вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.